Όροι χρήσης

GK Constructions - Όροι χρήσης

Ο παρών δικτυακός τόπος www.gkconstructions.gr αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας με διακριτικό τίτλο GK Constructions. Τα κείμενα που έχουν εισαχθεί στην υπάρχον ιστοσελίδα, τα πακέτα προσφορών , οι εικόνες των έργων και το έντυπο υλικό εντός της ιστοσελίδας αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύονται από τους ελληνικούς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Αναφέρεται ότι απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά, μεταποίηση και χρησιμοποίηση των παραπάνω στοιχείων χωρίς την έγγραφη κατάθεση της εταιρείας GK Constructions.

Η χρήση της ιστοσελίδας αφορά μόνο για προσωπική και ιδιωτική χρήση με τρόπο ορθό όπως ορίζεται από τον νόμο και χωρίς να προκαλέσει βλάβη είτε δυσλειτουργία στον ιστότοπο www.gkconstructions.gr

H εταιρεία GK Constructions διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων χρήσης οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Με την επίσκεψη και χρήση στην ιστοσελίδα www.gkconstructions.gr ο χρήστης έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης αυτής.