Μελέτη - σχεδιασμός - κατασκευή πολυκατοικίας Περιστέρι